โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน
หมวดหมู่ประกาศ : การศึกษา สถาบัน > ศึกษาต่อต่างประเทศ
หมายเลขประกาศ : 1175
ความต้องการ : ซื้อ
สภาพสินค้า : ใหม่
รุ่น / ยี่ห้อ / โมเดล : http://www.worldvision.or.th/
ราคา : 100 บาท
จำนวนผู้เข้าชม : 688 คน
เบอร์โทรติดต่อ : 086-793-5565
สถานะสินค้า : กำลังซื้อขาย
สถานะอายุสินค้า : ปกติ
ป้ายชื่อ : Tag : : , , , ,
แจ้งประกาศไม่เหมาะสม   ส่งต่อให้เพื่อน   ติดต่อเจ้าของประกาศ
รูปภาพประกอบโฆษณา (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)
โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน
โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน
รายละเอียดการประกาศโฆษณา
Google44

ความเป็นมา

ปี ค.ศ.1950

ดร.บ๊อบ เพี๊ยส ผู้นำคริสตชนและนักข่าวชาวอเมริกัน ได้เดินทางเข้าไปในประเทศเกาหลีและพบเห็นความทุกข์ยากของประชาชน หญิงม่าย และเด็กกำพร้าจำนวนมาก อันเป็นผลมากจากภัยสงครามภายในประเทศขณะนั้น ด้วยความปรารถนาที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือไปให้ ท่านจึงระดมทรัพย์สิ่งของจากสมาชิกคริสตจักรต่างๆ และผู้มีจิตศรัทธาไปบรรเทาทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้น และได้ก่อตั้ง ‘ศุภนิมิตสากล’ (World Vision International Organization) ขยายเครือข่ายไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ปัจจุบัน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็น 1 ในกว่า 100 ประเทศทั่วโลกที่เป็นองค์กรร่วมพันธกิจกับองค์กรศุภนิมิตสากล ในการนำความช่วยเหลือไปสู่เด็กและผู้ยากไร้ของโลก

ปี ค.ศ.1972

ศุภนิมิตสากลได้เข้ามาดำเนินการในประเทศไทยด้วยการอุปการะเด็กกำพร้าที่จังหวัดอุดรธานี จากนั้นได้เปิดหน่วยอุปการะเด็กยากไร้ขึ้นเป็นหน่วยแรกที่โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ จังหวัดเพชรบุรี และขยายงานไปตามจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือและอีสาน

ปี ค.ศ.1974

ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนมูลนิธิเพื่อสาธารณกุศลอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2517 ในนามของ ‘มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย’ (World Vision Foundation of Thailand) โดยมุ่งงานด้านการอุปการะเด็กและการบรรเทาทุกข์เป็นงานหลัก เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา อนามัย จริยธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ปี ค.ศ.1975

ประเทศไทยต้องรับภาระหนักเกี่ยวกับปัญหาผู้ลี้ภัยชาวอินโดจีนที่หลั่งไหลเข้ามาตามแนวชายแดนของประเทศ เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาลและเพื่อมนุษยธรรม มูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงได้เน้นบทบาทงานบรรเทาทุกข์ ให้การช่วยเเหลือด้านความเป็นอยู่และอนามัยในศูนย์อพยพจังหวัดต่างๆ อาทิ ศูนย์อพยพผู้ลี้ภัยบ้านวินัย เชียงคำ เชียงของ สีคิ้ว และสวนพลู ในขณะเดียวกันก็ยังดำเนินงานด้านการอุปการะเด็กในหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ ควบคู่กันไป และเริ่มขยายงานไปตามต่างจังหวัดมากยิ่งขึ้น

ปี ค.ศ.1978

ได้ขยายงานและปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินพันธกิจ จากการอุปการะเด็กรายบุคคลสู่การพัฒนาเด็กและครอบครัวผู้ยากไร้ โครงการอภิบาลเด็กและครอบครัว (Childcare and Family Development) และยังคงให้ความช่วยเหลือผู้อพยพลี้ภัยตามศูนย์อพยพต่างๆ ทั่วประเทศ

ปี ค.ศ.1980

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้เปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นพัฒนาการดำเนินพันธกิจในรูปแบบการพัฒนาชุมชน ซึ่งยังเน้นในการพัฒนาเด็กและครอบครัวเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก เป็นการพัฒนาชุมชนในเขตชนบทและเขตเมือง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ส่วนการช่วยเหลือผู้อพยพได้ลดบทบาทลงตามแผน แต่ก็ยังให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัย และอาชีพเสริมตามศูนย์อพยพต่างๆ

ปี ค.ศ.1983

เมื่อความจำเป็นเร่งด่วนของผู้อพยพลดน้อยลง มูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงหันมามุ่งเน้นงานการอุปการะเด็กและการพัฒนาชุมชนอย่างจริงจังมากขึ้น และได้ขยายงานไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ในเวลานั้น มูลนิธิฯ ได้ดำเนินโครงการใน 34 จังหวัด และให้การบริการช่วยเหลือโครงการพิเศษอื่นๆ ด้วย เช่น โครงการสถานสงเคราะห์กำพร้าของรัฐบาล โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูสถานภาพหญิงที่เคยเป็นโสเภณี โครงการป้องกันเด็กหญิงเข้าสู่งานบริการทางเพศ โครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน โครงการเด็กเร่ร่อน โครงการบริการบ้านพักฉุกเฉิน และโครงการการป้องกันและให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และยาเสพติด เป็นต้น

ปี ค.ศ.1990 เป็นต้นมา

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางการพัฒนาชุมชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแบบเป็นลักษณะพื้นที่แบบพึ่งพาตนเองและยั่งยืน (Area Development Program - ADP) ซึ่งมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตครบทุกด้าน และยังคงดำเนินพันธกิจการพัฒนาเด็ก ครอบครัว และชุมชน อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสนองตอบในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของสังคม เช่น ปัญหาโรคเอดส์ ยาเสพติด อันจะมีผลกระทบต่อเด็ก ครอบครัว และชุมชน ตลอดทั้งการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วย โดยการประสานงานกับหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ และคริสตจักร โรงเรียน สถาบัน และองค์กรชุมชน อย่างใกล้ชิด

ปี ค.ศ.1993

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้เริ่มพันธกิจการเชิญชวนให้มวลชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมในเชิงการพัฒนาชีวิต และนำความช่วยเหลือไปสู่เด็กไทยด้วยกัน ในลักษณะผู้อุปการะคนไทยช่วยเหลือคนไทยยากไร้ ด้อยโอกาส เรียกกันโดยทั่วไปว่า ‘โครงการอุปการะเด็กในประเทศไทย’ (Local Sponsorship Project) ซึ่งมุ่งเน้นการช่วยเหลือพัฒนาไปที่เด็ก ครอบครัว และชุมชน ภายใต้คำขวัญว่า ‘เด็ก ครอบครัว อยู่ดีมีสุข’ (Child & Family Well-Being)

ปี ค.ศ.1999

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ยังคงดำเนินพันธกิจเรื่อยมา และยังคงยึดมั่นในการดำเนินงานต่อไปตามเจตจำนง และเป้าหมายสูงสุดขององค์กร เพื่อพัฒนาเปลี่ยนแปลงชีวิต และช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั้งหลายอย่างไม่หยุดยั้ง โดยได้ขยายเขตพื้นที่การดำเนินโครงการออกไปอีกหลายจังหวัด เพิ่มจำนวนเด็กในความอุปการะของโครงการมากขึ้น และได้ดำเนินโครงการพิเศษต่างๆ ในพื้นที่ห่างไกลหรือตามบริเวณเขตชายแดนระหว่างประเทศ

ปี ค.ศ.2003-ปัจจุบัน

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ยังคงมุ่งเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มีชุมชนเป็นฐานการพัฒนา และดำเนินพันธกิจโดยมีองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิต ในขณะเดียวกัน ก็มุ่งการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งแก่ชุมชนด้วยการสนับสนุนพันธกิจการสร้างงาน และเสริมสร้างรายได้แก่ชุมชนในลักษณะธุรกิจชุมชนขนาดย่อมด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมสินค้าและที่อยู่สินค้า
ชื่อ-นามสุกล : ร่วมกันทำบุญ บุณอันยิ่งใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ : 086-793-5565
Fax :
ที่อยู่: ต้องการร่วมทำบุณเรายินดีน่ะครับ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
อีเมล์ : yolandamarket@hotmail.com
รหัสไปรษณีย์ : 10310
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.worldvision.or.th/
วันที่ลงประกาศ : 20 ก.ค 2557
วันที่สิ้นสุดประกาศ : 20 ก.ค 2647
แก้ไขประกาศล่าสุด : 0 543
เลื่อนประกาศล่าสุด : 5 พ.ย 2557 14:23:54
ข้อมูลเจ้าของประกาศ
ชื่อ-นามสุกล : ร่วมกันทำบุญ บุณอันยิ่งใหญ่
เพศ: ชาย
ที่อยู่ : ต้องการร่วมทำบุณเรายินดีน่ะครับ
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 086-793-5565
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
อีเมล์ : money_sod@hotmail.com
สินค้าอื่นของผู้ประกาศ : ดูประกาศของสมาชิกท่านนี้ [23]
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ID  รายการประกาศ
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญบริจาคโลงศพ แก่ศพไร้ญาติ ท่านใดสนใจร่วมทำบุญ เรายินดีกับผลบุญกุศลในครั้งนี้ เชิญอ่านรายละเอียดค่ะ
No. 4643 ผู้ประกาศ: ออมสิน ราคา: 0 บาท | 22 ก.ย 2558 10:40:11
มูลนิธิพาช้างกลับบ้าน  ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับช้าง    การฟื้นฟูป่าที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารตามธรรมชาติของช้าง   การปลูกพืชอาหา
No. 2259 ผู้ประกาศ: มูลนิธิ ราคา: 30,000 บาท | 3 ก.ย 2557 18:48:13
สอนเขียนโปรแกรมภาษา Python ไพทอน
No. 7247 ผู้ประกาศ: สถาบันเขียน ราคา: 8,700 บาท | 22 ก.ย 2558 12:57:40
รับสอนเขียนโปรแกรมJAVA
No. 2318 ผู้ประกาศ: สถาบันเขียน ราคา: 8,700 บาท | 11 ก.ย 2557 01:58:20
มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ  ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
No. 1167 ผู้ประกาศ: ร่วมกันทำบุญ ราคา: 100 บาท | 2 พ.ย 2557 07:58:55
สินเชื่อเงินสด เงินกู้ เงินนอกระบบและในระบบ ทุกความต้องการของคุณ ดอกเบี้ยสบายๆ
No. 1523 ผู้ประกาศ: ฐิติวัชร ราคา: 11,111 บาท | 29 ก.ค 2557 20:03:08
สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ติวภาษาC ติวJava  ติวPythonสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับสูง ต่อยอดใช้งานได้
No. 4425 ผู้ประกาศ: สถาบันเขียน ราคา: 6,700 บาท | 16 ธ.ค 2557 14:21:55
ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคโลงศพ ให้แก่ศพไร้ญาติ ซื้อผ้าขาวห่อศพ มูลนิธิประชาร่วมใจ
No. 4646 ผู้ประกาศ: ออมสิน ราคา: 0 บาท | 22 ก.ย 2558 10:40:04
มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ   ขยายความอนุเคราะห์สู่ภูมิภาค  มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ  มีกำหนดออกหน่วยตรวจเด็กโรคหัวใจ ที่โรงพยาบาลอานันทมหิดล
No. 1182 ผู้ประกาศ: ร่วมกันทำบุญ ราคา: 100 บาท | 2 พ.ย 2557 07:58:09
รับติว GMAT GAT PAT SAT เข้ามหาลัยชั้นนำทั้ง จุฬา ธรรมศาสตร์ แบบตัวต่อตัว แบบกลุ่ม รับสอนตามบ้าน
No. 4268 ผู้ประกาศ: tutor ราคา: 200 บาท | 12 ธ.ค 2557 03:42:18
Google55